Partneri, dobrotvori i sponzori

 

U ime svih bolesnih i potrebitih, zahvaljujemo se našim partnerima, dobrotvorima i sponzorima za njihove donacije i aktivnoj podršci našem humanitarnom radu.

Veliko Vam hvala što ste zajedno sa nama poklonili nekome jedno malo „zrno sreće".