Odbor

Asmir Semanić

Predsjednik / Javni rad web stranica
asmir.semanic@zrnosrece.ch

Amra Puškar

Aktuar / Javni rad Facebook
amra.puskar@zrnosrece.ch

Semina Rahmanović

Financije / Javni rad Instagram
semina.rahmanovic@zrnosrece.ch

 
Sead Salihović

Potpredsjednik
info@zrnosrece.ch

Almedin Hadžalić

Organizator
info@zrnosrece.ch

Jasminka Semanić

Procjenitelj
info@zrnosrece.ch

 
Rusmin Tirić

Procjenitelj
info@zrnosrece.ch

 

Revizori

Hata Kuralić

Revizor
info@zrnosrece.ch

Zaim Gagulić

Revizor
zaim.gagulic@zrnosrece.ch