Odbor

Asmir Semanić

Predsjednik / Javni rad web stranica
asmir.semanic@zrnosrece.ch

Aida Karajković

Aktuar / Javni rad socijalne medije
aida.karajkovic@zrnosrece.ch

Amira Habibović

Financije / Koordinacija donacijski zahtjeva
amira.habibovic@zrnosrece.ch

 
Sead Salihović

Potpredsjednik
info@zrnosrece.ch

Almedin Hadžalić

Organizator
almedin.hadzalic@zrnosrece.ch

Jasminka Semanić

Procjenitelj
info@zrnosrece.ch

 
Šaban Selimović

Procjenitelj
info@zrnosrece.ch

 

Revizori

Irfan Memagić

Revizor
info@zrnosrece.ch

Zaim Gagulić

Revizor
info@zrnosrece.ch