O nama

 

Udruženje ZRNO SREĆE je humanitarna neprofitna organizacija koja ima za cilj pružanje finansijske ili materijalne podrške osobama u bezizlaznim ili nepovoljnim situacijama. Mi smo u svakom pogledu politički i vjerski neutralna organizacija, sa liberalnim vrijednostima i osuđujemo svaki oblik nasilja, radikalizma, diskriminacije i ugnjetavanja! Uzimajući u obzir sve ove vrijednosti i standarde, udruženje je otvoreno i dostupno za sve, bilo u vidu članstva, donatorstva, partnerstva, ili osobama u potrebi, bez obzira na njihovu socijalnu, nacionalnu, političku ili vjersku pripadnost.

Samo udruženim snagama i resursima je moguće ciljano i na odgovarajući način pomoći onima kojima je to potrebno. Na osnovu ove ideje (udruživanje snaga i sredstava), organizacija ZRNO SREĆE je osnovana 2014. godine i upisana u registar udruženja u opštini Au / Kanton SG. Od osnivanja broj članova, kao i broj realiziranih donacija kontinuirano raste. Ovaj rast se direktno odražava na humanitarni rad udruženja, te samim time raste i naša mogućnost da jače i više potpomognemo socijalno ugroženo stanovništvo. Zato smo sretni i zahvalni za svaki oblik podrške našem radu i to cijenimo iskreno. Garantujemo svim donatorima da njihovi uplaćeni doprinosi odlaze isključivo tamo gdje je najviše potrebno, prije svega bolesnoj djeci, odraslima, te siromašnim i ugroženim osobama!

Naše donacije su uglavnom usmjerene Zapadnom Balkanu, posebno Bosni i Hercegovini. Otprilike 70% donacija odlazi za pomoć pri liječenju, operacije ili za potrebe lijekova, a ostalih 30% usmjeravamo za borbu protiv siromaštva pružajući ruku onima u potrebi koji nisu u mogućnosti obezbijediti život dostojan čovjeku sebi i svojoj porodici. Svaka donacija je zabilježena kroz naše računovodstvo i javno dostupna. Kroz takav transparentan način rada udruženje stvara neophodno povjerenje između svojih članova i donatora. Namjena uručenih donacija je precizno dokumentovana i popraćena potvrdom o primitku iste. Odgovoran rad je od velike važnosti za udruženje ZRNO SREĆE i predstavlja ujedno važan dokaz vjerodostojnosti našim članovima i široj javnosti.

Udruženje trenutno broji blizu 200 članova. Mjesečna članarina za jednu osobu ili cijelu prodicu iznosi CHF 20.-, ili CHF 240.- godišnje. Odbor se sastoji od sedam upravnih članova, od kojih svi isključivo na dobrovoljnoj osnovi rade na različitim odjelima kao što su: podjela donacija osobama u nepogodnim situacijama, poslovi upravljanja, odnosi s javnošću, organizacija raznih događaja itd, i istima s puno entuzijazma i profesionalnosti upravljaju. Osim toga, organizacija uvijek nastoji svesti svoje fiksne troškove na apsolutni minimum jer misija udruženja je da se donacije i članarine koje su im povjerene ulažu tamo gdje su stvarno najpotrebnije.

 

Značaj pojma „zrna sreće" za udruženje ZRNO SREĆE

 

Pomisao da ljudska dobrota donosi sreću onome koji daje ili čini tu dobrotu, već je formulisana od Aristotela. Osnovni koncept sreće je koncept trajne sreće koju ljudi sami oblikuju kroz razvoj karaktera i unutarnju snagu, i kojom se čine nezavisnim od slučajne sreće koja je izvan njihove kontrole. Kratko rečeno, sretni smo kada aktivno spoznamo našu ljudskost kroz dobrotu.

To je upravo ideologija udruženja ZRNO SREĆE. Zbog toga smo za našu organizaciju izabrali upravo to ime, u smislu da bude što jasnije, da iz jednog malog i neznačajnog „zrna", može doći do velike i izvanredne „sreće".  

Ime „ZRNO SREĆE" dolazi iz bosanskoga jezika i u tačnom prevodu na njemački jezik znači „ein Körnchen Glück“. Unatoč korektnog prevoda udruženje se odlučilo za njemački naziv „GLÜCKS-KORN".